ข้อมูลจาก Job DB งานที่จะได้เงินเดือนสูงในปี 64 คือเงินด้าน  IT Digital  

      มีการเปิดเผยข้อมูลมาจากเว็บไซต์จัดหางานอย่าง jobs db    เกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพงานที่ในปีพศ. 2564 นี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นงานที่มีความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดและเป็นงานที่จะได้รับเงินเดือนสูงมากกว่างานอื่นๆ  นั่นก็คือ งานด้าน IT Digital    รายงานเกี่ยวกับเรื่องของไอทีหรืองานเกี่ยวกับด้าน Digital นี้

       ในขณะนี้นับได้ว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเรื่องของความต้องการพนักงานในช่วงเวลานี้นั้นส่วนใหญ่มักจะต้องการหาลูกจ้างที่สามารถทำงานด้านไอทีหรือสามารถทำงานด้านสายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Digital ได้ และที่สำคัญนั้นได้มีการระบุเงินเดือนเอาไว้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว

       ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงปีพศ 2564 นี้ไปที่มีความรู้และสามารถทำงานเกี่ยวกับด้านไอทีหรือด้านดิจิตอลได้เราก็จะสามารถหางานทำได้ง่ายและยังสามารถเลือกเงินเดือนได้เยอะด้วยอีกด้วย  ซึ่งในปีนี้นั้นเป็นยุคของ Digital  การทำงานส่วนใหญ่เน้นเน้นการทำงานบ้านอินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นนั่นเอง 

          สำหรับข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานี้ทางด้านผู้บริหารของบริษัทหางาน jobs db ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของงานที่ทางบริษัทต่างๆได้มีการส่งข้อมูลมาที่ทางบริษัท jobs db เพื่อให้ประชาสัมพันธ์หางานให้กับประชาชนได้เข้าไปสมัครนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานด้านไอทีซะส่วนใหญ่

        ซึ่งก่อนหน้านี้งานที่บริษัทส่วนใหญ่สนใจให้พนักงานไปสมัครงานนั้นจะเป็นสายงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานแต่ในขณะนี้ลักษณะความต้องการของคนทำงานนั้นถูกเปลี่ยนไปบริษัทส่วนใหญ่เริ่มที่จะเรียกร้องให้มีคนที่มาสมัครงานนั้นมีความรู้ความสามารถด้านไอทีมากยิ่งขึ้น

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 2 ปีให้หลังนี้ลำดับความต้องการของบริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีความรู้ด้านไอทีหรือดิจิตอลนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ก็ยังมีการให้เงินเดือนสำหรับคนที่มีความสามารถด้านนี้เยอะอีกด้วยเรียกได้ว่าสายงานด้านไอทีและ Digital นี้กำลังเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก 

        ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นความต้องการของลูกจ้างที่จะเข้าไปทำงานตามบริษัทต่างๆนั้นมักจะเป็นสายงานประเภทแรงงานหรือไม่ก็เป็นคนทำบัญชีหรือไม่ก็เป็นฝ่ายการตลาดก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นบริษัทต่างๆมีความต้องการด้านสายงานไอทีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนั้นรถติดส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการทำงานผ่านทางระบบดิจิตอลเป็นหลักนั่นเอง

        ดังจะเห็นได้จากการที่ปัจจุบันเรามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้นหรือแม้แต่การทำงานที่บ้านที่ใช้สิทธิ์ของ work from home ซึ่งเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานมากขึ้นดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีมากในช่วงเวลานี้นั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย  เว็บหวยจ่าย เปอร์เซ็นต์ เยอะ