บุคคลที่เสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นอย่างไร

เราต่างมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย เพราะต่างก็ทราบกันดีว่าร่างกายเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆก็มีส่วนสำคัญพอๆกันแต่ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆของร่างกาย และการเป็น ไขมันในเลือดสูง ก็มีปัจจัยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเอง

 

ไวรัสตับอักเสบมีกี่ชนิด

ไวรัสตับอักเสบ ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบดี และไวรัสตับอักเสบอี โดยไวรัสทั้งหมดจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของไวรัส ซึ่งเราจะมาอธิบายลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

  • ไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) คือโรคที่มีการอักเสบของตับจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเอ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการรับประทานน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อน หรือการสัมผัสกับสิ่งสกปรกแบะอุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือผู้ที่ติดเชื้อ อาการที่แสดงจะมีตั้งแต่แรกเริ่มไปถึงรุนแรง คือปวดหัว มีไข้ รู้สึกเหนื่อยล้า ผื่นขึ้น ท้องร่วง ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระสีซีด มีภาวะดีซ่าน เป็นต้น หากไม่รีบรักษาอาจเป็นโรครุนแรงเช่นตับวายได้

 

  • ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) คือโรคที่เกิดจากตับติดเชื้อไวรัสชนิดบี ซึ่งติดต่อได้ทางเลือด น้ำเชื้อ น้ำหลั่งอื่นๆ เช่น น้ำเหลือง และติดเชื้อการแม่สู่ลูกขณะคลอด เชื้อไวรัสชนิดนี้ส่วนมากเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือการสัมผัสเลือดผู้ที่ติดเชื้อ โดยอาการจะเหมือนมีไข้ หรือบางรายอาจไม่รู้ตัว จะมีอาการ 2 ระดับคือ แบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง เฉียบพลันสามารถหายได้เอง โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ แต่เรื้อรังนั้นต้องรักษาให้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต

 

  • ไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดซี ซึ่งติดต่อกันได้คล้ายๆชนิดบี แต่ไม่สามารถติดต่อได้ทางการให้นมบุตร หรือจาม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน อาการที่พบจะไม่เด่นชัด ระยะ10-30ปี ถึงจะเข้าสู่ภาวะตับแข็ง ไวรัสชนิดนี้จะพบไม่บ่อยในประเทศไทย

 

  • ไวรัสตับอักเสบชนิดดี (HDV) คือโรคตับอักเสบที่เกิดจากการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบบี จะพบเชื้อก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ด้วย และพบมากได้กลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดโรคนี้จะพบได้น้อย หากพบอาการของผู้ป่วยจะค่อนข้างอักเสบรุนแรงและมีโอกาสตับวายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

  • ไวรัสตับอักเสบชนิดอี (HEV) คือโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอี ซึ่งแพร่หลายมากขึ้นในประเทศที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดี โดยเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการคล้ายชนิดเอ เพราะไม่ใช่โรคเรื้อรัง และสามารถหายเป็นปกติได้ แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะ