มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการสอนจะเป็นอย่างไร

 

เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะเข้าไปถึงทุกที่ซึ่งในจุดนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก จะอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน โดยปกติแล้วการศึกษาของไทยเรานั้นไม่ได้เท่าเทียมกันทุกคนทุกพื้นที่ คนที่อยู่ในเมืองและมีฐานะที่ทางบ้านสามารถส่งให้เรียนได้ก็จะมีการศึกษาที่ดีกว่าและมีความรู้ที่ดีกว่าคนที่อยู่ห่างไกลและคนที่ไม่มีเงินที่ส่งลุกเรียน

โดยในประเทศไทยนั้นตอนนี้ได้ออกกฎหมายว่าให้ทุกคนที่เป็นคนไทยมีการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ม.6 แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่ห่างไกลความเจริญนั้นเด็กทั่วไปไม่ได้เรียนหนังสือดังนั้นคือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญมากสำหรับคนไทย พื้นเติบโตมากับการศึกษาเล่าเรียนที่น้อยก็จะตามคนอื่นไม่ได้ ซึ่งในส่วนนี้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก

ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีความถูกมากเท่านั้นทำให้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถือการศึกษาที่เท่าเทียมเหมือนคนที่อยู่ในตัวเมืองและจังหวัดใหญ่ๆได้ เพราะว่าการเล่าเรียนศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนกับครูแล้วสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ผ่านทางออนไลน์ได้ ทำให้ทุกคนสามารถค้นคว้าข้อมูลตามที่ตนเองสนใจได้

โดยเมื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการสอนเข้ามาเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วมันก็จะส่งผลกับหลายสิ่งหลายอย่างอีกด้วย โดยเฉพาะครูที่อยู่ตามโรงเรียนก็จะมีบทบาทน้อยลง เพราะว่าเด็กไม่จำเป็นต้องเรียนกับครูที่มาสอนแต่สามารถเข้าหาสื่อออนไลน์และเรียนได้ตลอดเวลา โดยในสถานการณ์ปัจจุบันมหาลัยวิทยาลัยของต่างประเทศก็มีจำนวนนักศึกษาที่น้อยลง

จะมีการสอนออนไลน์โดยมหาลัยชื่อดังแบบไม่เสียเงินอีกด้วย ถ้าเราสังเกตให้ดีในจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาวิทยาลัยดังๆได้มีการปรับตัวกันเกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีได้สนการสื่อสารเข้ามาเรื่อยๆ ในอนาคตอาจจะมีการปิดตัวของโรงเรียนหลายๆแห่งหรือว่ามหาวิทยาลัยก็จะเริ่มๆปิดตัวเอง สถานที่ทำงานหลายๆแห่งก็จะมุมเน้นไปรับคนที่มีผลงานและมีความสามารถโดยที่ไม่เน้นไปรับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยดังๆ

ซึ่งจะส่งผลกับการศึกษาในประเทศไทยค่อนข้างสูงเพราะประเทศไทยนั้นยึดติดการสถาบันศึกษามาก การจะจบมาและมีงานทำที่ดีจำเป็นต้องจบจากสถาบันที่มีชื่อเสีย แต่เทคโนโลยีก็จะมาช่วยลดบทบาทในส่วนนี้และทำให้เด็กไทยทุกคนมีความเท่าเทียมกันทุกคน แต่การแข่งขันก็จะเกิดขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตดังนั้นเราควรแนะนำให้ลูกหลานเริ่มปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สมัครสมาชิกหวยออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำ