การขับขี่ให้ปลอดภัยกับตัวเองและท้องถนน

ในทุกวันนี้การเดินทางของเราสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเอง ซึ่งจะเป็นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อย่าง รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟลอยฟ้า ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจากสถิติคนไทยก็ยังคงมักนิยมการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

ซึ่งให้ความสะดวกสบาย และด้วยสภาพอากาศของบ้านเราที่ร้อนอบอ้าว ครั้นจะให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ ก็คงจะเหนื่อยกันพอสมควร วันนี้เราจึงอยากแนะนำกฎของการขับขี่บนท้องถนนให้ปลอดภัย เพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับตัวเองและผู้อื่น

คนขับต้องพร้อมเสมอ เพราะคุณคือปัจจัยสำคัญในความปลอดภัย ดังนั้น ทักษะการขับขี่และสติ ควรจะต้องมีพร้อมตลอดเวลา คนขับต้องพักผ่อนร่างกาย เพราะการเผลอหลับเพียงเสี้ยววินาทีอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

ทิ้งระยะห่างให้ปลอดภัย เพราะการขับรถจี้ติดกันเกินไปอาจจะส่งผลอันตรายได้ ดังนั้นการเว้นระยะห่างกับรถคันหน้าจึงมีความจำเป็นอย่างสูง อย่างน้อยควรจะเว้นห่างระยะอย่างน้อยสองช่วงคันรถ และเวลาฝนตกควรเพิ่มระยะให้ห่างขึ้นไปอีก

ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพราะการที่เราขับรถยิ่งเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ระยะเบรกก็จะต้องใช้มากขึ้น ดังนั้นควรระวังกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะในเวลานี้ กฎหมายกำหนดให้ขับเร็วได้สูงสุดที่ 120 กม.ต่อชั่วโมง สำหรับมอเตอร์เวย์ ส่วนถนนทั่วไป ก็ไม่ควรขับเกิน 100 กม. ต่อชั่วโมงนะ

รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะการใช้ถนนนั้น มันคือถนนส่วนรวมที่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเองและต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการขับรถไม่ฝ่าไฟแดง หรือการเปลี่ยนเลนแบบกะทันหัน หรือการขับรถแซงในที่ห้ามแซง ซึ่งทุกอย่างถือว่าเป็นการเครารพกฎกติกาในการขับขี่หรือใช้ท้องถนนร่วมกันทั้งนั้น ดังนั้นเรื่องบางเรื่องที่คุณเห็นว่าไม่สำคัญมันอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วย

การดูแลรักษารถยนต์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น รถยนต์คือพาหนะที่เราต้องดูแลและใส่ใจอยู่เสมอ การขับขี่บนท้องถนน แล้วไม่ใส่ใจพาหนะของตัวเองเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เช่น คุณขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ โดยที่ไฟหน้ารถหรือหลังรถขาด ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าไม่สมควรแล้ว เพราะอาจจะทำให้คุณมองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน อาจจะส่งผลอันตรายได้ หรือไฟท้ายคุณไม่ติด คนที่ขับรถตามคุณมาในตอนกลางคืน ก็อาจจะมองไม่เห็นรถของคุณ

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์